Børnehold

Det er vigtigt, at børnene bliver tilmeldt et passende hold, dvs. at de kan opfylde de  krav der er for holdet. 

Der kan IKKE opnås søskende rabat.

BEMÆRK Hvis en svømmer tilmeldes på et hold hvor svømmerens kvalifikationer/niveau ikke stemmer overens med holdets niveau, kan svømmeren ikke deltage i undervisningen. Svømmeren kan ikke med garanti flyttes til et hold som passer til svømmerens kvalifikationer/niveau. Tilmeld derfor svømmeren på det hold som passer til kvalifikationer/niveau.

Se holdoversigt samt beskrivelse af de enkelte børnehold herunder.

Holdoversigt sæson 2022/2023

VARMT BASSIN

     

Mandag:

Tidspunkt      

Mini plask (2-3 årige m/forælder), hold 10

16.20-16.50

Mini plask(2-3 årige m/forælder), hold 11

16.50-17.20

Plask og leg 1(3-5 årige), hold 16

17.20-17.50

Plask og leg 2(4-6 årige), hold 21

17.50-18.20

Plask og leg 2(4-6 årige), hold 22

18.20-18.50

Tirsdag:

Autisthold, hold 47

Torsdag:

 

18.30-19.15    

Mini Plask (2-3 årige m/forælder), hold 12  16.00-16.30
Plask og leg 1 (3-5 årige), hold 18 16.30-17.00

Plask og leg 1(3-5 årige), hold 17

17.00-17.30

Plask og leg 2(4-6 årige), hold 23

17.30-18.00

Plask og leg 2(4-6 årige), hold 24

18.00-18.30

Børn begyndere 1 (7-9 årige), hold 35

18.30-19.00

Lørdag:

     

Babysvømning* (der fløjtes op kl. 10.00)

08.15-10.15

*fri mødetid, kom når babyen er klar

STORT BASSIN

     

Mandag:

     

Børn begyndere 1 (7-9 årige), hold 34

16.30-17.10

Børn begyndere 1(7-9 årige), hold 32

17.10-17.50

Børn begyndere 2(9-11 årige), hold 36

Udspring for vandhunde, hold 45

17.50-18.30

18.30-19.15

 

     

 

 

Torsdag:

     

Børn begyndere 1(7-9 årige), hold 33

16.40-17.20

Børn begyndere 2(9-11 årige), hold 37

17.20-18.00

Let øvede (10-12 årige), hold 41

18.00-18.40

Øvede / Talent ( fra 12 år ), hold 42

18.40-19.20

Beskrivelse af børnehold 


Babysvømning

Alder 6 uger til og med den sæson barnet fylder 3 år (aldersgrænsen gælder også for søskende til babyen)

Målet er at tilvænnet babyerne/børnene til vandet. Give børn og forældre gode og aktive oplevelser sammen, samt stimulere babyens/børnenes sanser og motorik.

Vi gør opmærksom på at der påkræves badeble. 

Søskende til babyen kan ligeledes deltage, disse har samme alderskrav og skal tilmeldes separat på holdet "Søskende til babysvømning".


Mini plask og leg: 2-4 år holdnr. 10+11+12 (varmt vands bassin)

Krav: Det er en forudsætning for at deltage på holdet at barnet er i vandet med en voksen. Alders anvisning er KUN vejledende.

Indhold: Gennem samvær mellem barn og forældre bruges legen til udvikling og stimulering af glæden ved aktivitet i vand. 

Målet for holdet kan sammenfattes i følgende:
      - Tryghed ved at bevæge sig alene i vandet
      - Turde få vand i hovedet og dykke
      - Puste ud i vandet
      - Kunne sætte af fra kanten og selv rejse sig op
      - Hoppe i vandet
      - Kunne anvende "hundesvømning"

Jeg får tilbudt: Søstjerneprøven 


Plask og leg 1: 3-5 år Holdnr. 16+17+18 (varmt vands bassin)

Krav: Det er en forudsætning for at deltage på holdet at barnet er i vandet uden en forælder og at barnet kan målene for Mini plask og leg. Alders anvisning er KUN vejledende.

Indhold: Gennem leg og lette øvelser bliver svømmeren tilvænnet og fortrolig med vandet. Svømmeren lærer vandtilvænning og de grundlæggende færdigheder, som er en forudsætning for en mere målrettet svømmeinstruktion.

Målet for holdet kan sammenfattes i følgende:
      - Crawlben med plade
      - Armtag til crawl
      - Rotation
      - Rygcrawlben (uden knæ over vand)
      - Hoppe på benene i vandet og samle ting op fra bunden
      - Rygcrawl armtag (møllevinger)
      - Kendskab til delfinbevægelsen
      - Vejrtrækningsøvelser med pust i vand
      - Glide- og flydefærdigheder
      - Dykke
 
Jeg får tilbudt: 
Søhesteprøven   


Plask og leg 2: 5-7 år Holdnr. 21+22+23+24 (varmt vands bassin) 

Krav: For at starte på holdet skal man kunne målene for Plask og leg 1. Alders anvisning er KUN vejledende. 

Indhold: Gennem øvelser og leg bliver svømmeren tryg ved og glad for at bevæge sig i vandet uden anvendelse af hjælpemidler. Undervisningen foregår primært i det lille bassin. Svømmeren fortsætter udviklingen af vandtilvænningen og de grundlæggende svømmefærdigheder. 

Målet for holdet kan sammenfattes i følgende:
      - Dykke og puste ud i vandet
      - Flyde og glide på ryggen og på maven
      - Rotation (træstamme)
      - Starte på bentag til brystsvømning
      - Starte på armtag til brystsvømning
      - Rygcrawl fra kant til kant uden at røre bunden
      - Crawl fra kant til kant uden at røre bunden
      - Kendskab til delfinbevægelser i butterfly
      - At eneste hjælpemiddel nu er bælter
      - Trykhed ved at kunne bevæge sig i vandet uden at røre bunden, dvs. blive klar til undervisning i det 
        dybe bassin

 Jeg får tilbudt: Blæksprutteprøven


Børn begynder 1: 5-9 år Holdnr. 32+33+34+35 (Der findes hold i både varmt samt koldt bassin)

Krav: For at starte på holdet skal man kunne målene for Plask og leg 2 samt kun bruge bælte som hjælpemiddel i vandet. Alders anvisning er KUN vejledende. 

Indhold: Gennem leg og lette øvelser bliver svømmeren tilvænnet og fortrolig med vandet. Svømmeren lære de grundlæggende svømmeteknikker som forudsætning for de fire svømmearter.

Målet for holdet kan sammenfattes i følgende:
      - Crawlben med plade
      - Armtag til crawl uden plade
      - Rygcrawlben (uden knæ over vand)
      - Hoppe på benene i vandet og samle ting op fra bunden
      - Rygcrawl armtag (møllevinger)
      - Rotation
      - Brystsvømnings arm- og bentag
      - Sammensætning af svømmearterne: crawl, rygcrawl samt brystsvømning
      - At kunne svømme 50 meter (evt. med bælte)
      - Kendskab til delfinbevægelsen i butterfly
      - Vejrtrækningsøvelser med pust i vand

Jeg får tilbudt: 
Søløveprøven


Børn begynder 2: 7-12 år Holdnr. 36+37

Krav: For at starte på holdet skal man kunne målene for Børn begynder 1 samt færdes i det store bassin uden hjælpemidler. Alders anvisning er KUN vejledende.

Indhold: Gennem øvelser og leg bliver svømmeren tryg ved og glad for at bevæge sig i vandet uden anvendelse af hjælpemidler. Svømmeren fortsætter udviklingen af vandtilvænningen og de grundlæggende svømmeteknikker.

Målet for holdet kan sammenfattes i følgende: 
      - Dykke og puste ud i vand
      - 30 sek. Vandtrædning/flydning
      - Kendskab til forskellige bjærgeformer og baderegler
      - Forlæns og baglæns kolbøtte
      - Rotation (træstamme)
      - Hovedspring fra kant i den dybe ende
      - Dykning til bund i den lave ende
      - Bentag til brystsvømning
      - Armtag til brystsvømning
      - Sammensætning af brystsvømning
      - 100 meter rygcrawl uden pause
      - 100 meter crawl uden pause
      - Kendskab til delfinbevægelser i butterfly

Jeg får tilbudt: Frøprøven 


Let øvede: 7-12 år Holdnr. 41

Krav: For at starte på holdet skal man kunne målene for Børn begynder 2. Alders anvisning er KUN vejledende.

Indhold: Gennem mere systematiske øvelser og leg udvikles og finpudses teknikken i crawl, rygcrawl og brystsvømning og der stiftes bekendtskab med butterfly. Svømmeren introduceres for forskellige bjærgningsteknikker.

Målet for holdet kan sammenfattes i følgende:
      - Rygcrawl, brystsvømning og crawl - med tilhørende vendinger
      - Bjærgning af træt svømmer
      - Bjærgning af medie
      - Startspring
      - Hovedspring fra 1m-vippe
      - Benspring fra 3 m-vippe
      - Kendskab til butterfly
      - 100 m brystsvømning uden pause
      - 200 m crawl uden pause
      - 200 m rygcrawl uden pause
      - Hente ting fra bund i dyb ende

Jeg får tilbudt: Delfinprøven 


Øvede og talent: 9-14 år Holdnr. 42

Krav: For at starte på holdet skal man kunne målene for Let øvede.

Indhold: Gennem målrettet undervisning og leg indarbejdes gode motions- og træningsvaner i de fire svømmearter. Der stiles mod deltagelse i svømmekonkurrencestævner.

Målet for holdet kan sammenfattes i følgende:
      - Teknisk korrekt rygcrawl, bryst-svømning og crawl med tilhørende vendinger. Rimeligt kendskab til 
        butterfly
      - Kendskab til opvarmning og strækøvelser
      - Bjærgning af træt svømmer
      - Startspring
      - Hovedspring fra 1 m- vippen og benspring fra 3 m- vippen
      - Dykning til bunden i dyb ende fra vandtrædende stilling
      - Svømning på tværs af bassinet under vandet
      - Teknisk korrekt svømning i de 4 svømmearter med teknisk korrekte vendinger
      - Kendskab til starttider
      - Kendskab til startprocedure
      - Kendskab til almindelige "trafikregler" if. svømmetræning

Jeg får tilbudt: Spækhuggerprøven

 


Udspring for vandhunde Holdnr. 45

Krav: For at starte på holdet skal du
- Minimum have taget 200 meter mærket.
- Være en vandhund

Indhold: Holdet er for børn og unge, som vil give lidt ekstra gas på vipperne, lege vovehalse - og bare have det sjovt både under og over vandet.