Klubbens tilbud

 

Klubbens tilbud hvad angår holdtyper og tidspunkter tilpasses løbende efter behovet hos klubbens medlemmer.

Vi kan ikke tilbyde individuel undervisning. Hvis en svømmer tilmeldes på et hold hvor svømmerens kvalifikationer/niveau ikke stemmer overens med holdets niveau,  kan svømmeren ikke deltage i undervisningen. Svømmeren kan ikke med garanti flyttes til et hold som passer til svømmerens kvalifikationer/niveau. Tilmeld derfor svømmeren på det hold som passer til kvalifikationer/niveau. Dette både af hensyn til svømmeren selv og de øvrige på holdet. Det er instruktøren på holdet, der foretager denne vurdering. Princippet for at rykke svømmerne fra ét hold til andet er primært færdigheder og ikke alder. Dette kan betyde, at der kan være en vis aldersspredning på et hold.

 

Instruktører og uddannelse

Vores instruktører og hjælpeinstruktører er alle med i klubben på frivilligt basis.
På alle børneholdene er der mindst én instruktør og én hjælpeinstruktør.
Alle instruktører og hjælpeinstruktører får tilbudt 1. hjælps kursus.

Instruktørerne gennemgår instruktørkurser hos DGI, desuden har en del af dem gennemgået special-kurser inden for f.eks. babysvømning etc. Alle instruktører skal bestå bassinprøven (en tilpasset udgave af livredder-prøven) indenfor det seneste år.

Hjælpeinstruktørerne gennemgår et antal hjælpeinstruktørkurser hos DGI og har i de fleste tilfælde også bassinprøven.

Instruktøren har det primære ansvar for undervisningen, men har også et ansvar for oplæring af hjælpeinstruktørerne. Man vil derfor ofte opleve at instruktør og hjælpeinstruktør taler sam-men om svømmerne og undervisningen. Ligeledes vil man kunne opleve at hjælpeinstruktøren nogle gange sættes til at undervise.

På svømmeklubbens opslagstavle vil der hænge en oversigt over klubbens instruktører og hjælpe-instruktører.